Gewoon goed haardhout direct geleverd

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

 

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens

Haardhout.direct hecht veel belang aan je privacy en daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In dit privacy statement vind je informatie over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. Haardhout.direct houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?
We bewaren en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van jou zelf omdat je één of meerdere producten van ons afneemt, of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we je niet kunnen helpen als klant als we geen gegevens van je hebben of mogen bewaren. Je persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat wij een klantenadministratie bijhouden en marketingactiviteiten verrichten. Daarnaast verwerken we jouw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vind je meer informatie over de basis waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten

Op grond van een gerechtvaardigd belang

Voor marketing en communicatie

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Contacthistorie

Wij leggen vast wanneer en waarover je contact met ons hebt. Met het oog op het verbeteren van onze bedrijfsvoering waaronder de kwaliteit van de dienstverlening alsmede training, coaching en beoordeling van medewerkers. Op onze websites kunnen wij eveneens via chatbots met jou communiceren. Daarbij maken wij gebruik van een beperkte vorm van AI (Natural Language Processing).

Je bezoek aan onze websites en apps

We leggen gegevens vast over je bezoek aan onze websites of apps. Hiermee laten we de site beter werken en geven we je een persoonlijke ervaring. Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Wij verwerken ook je IP-adres. Dit is het nummer van je computer, tablet of mobiel op internet waarmee je zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als dat nodig is.

Wat zijn je rechten?

Als klant heb je een aantal rechten die gaan over jouw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

Je hebt recht op inzage

Je hebt recht op aanpassing, verwijdering en beperking

Je hebt recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Je hebt recht van bezwaar

Je voorkeur voor aanbiedingen instellen

Hoe lang bewaren we je gegevens

Zolang je klant bij ons bent, bewaren we je gegevens. Dat doen we ook nog enige tijd als je een bepaald product niet meer van ons hebt. In dat geval hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we de gegevens alleen nog voor statistische doeleinden en met het oog op de behandeling van klachten en rechtsvorderingen. In dat geval bewaren we de gegevens in een afgesloten archief.

Heb je vragen?

Heb je algemene vragen over je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Heb je een klacht?

He je een klacht over de wijze waarop Haardhout.direct met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je deze indienen via [email protected].

Over dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van juni 2023.