Gewoon goed haardhout direct geleverd

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Leveringsvoorwaarden

 

Als bedrijf hanteren wij de volgende leveringsvoorwaarden:
 
ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

1.1        JHW Investments B.V. handelend onder de naam Haardhout.direct met Kamer van Koophandel nummer 89634667.


Artikel 2 - Aansprakelijkheid

2.1        Haardhout.direct sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de schade toegebracht aan eigendommen van koper.

2.2        Tevens sluit Haardhout.direct iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verband houdend met (verlate) levering door vervoerder uit.

2.3        Bij schade aan eigendommen van koper kan koper zich wenden tot de vervoerder.

2.4        Mochten vervoerder en koper geen overeenstemming bereiken dan kan Haardhout.direct als intermediair optreden.

Artikel 3 - Betaling

3.1        De betaling kan per iDeal of Creditcard plaatsvinden. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

4.1        Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 5 - Aflevering

5.1        Uw bestelling zal naast de vrachtwagen op een verharde stoep of verharde oprit geleverd worden.

5.2        In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico kan uw afleverplaats gewijzigd worden.

5.3        De ondergrond voor een palletwagen dient ten alle tijde verhard te zijn. Pallets haardhout kunnen niet over gras, zand of grind gereden worden. Chauffeur gaat in dat geval over tot levering op straat.

5.4        Indien de levering met een kooiaap dient te geschieden, dan bent u als opdrachtgever verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid. De losplaats moet geschikt zijn voor het minimale gewicht van de kooiaap, welke een gewicht heeft van 2 ton, exclusief het gewicht van de lading. Haardhout.direct en de vervoerder zijn niet aansprakelijk voor eventuele schades die zijn ontstaan op een andere losplaats dan naast de vrachtwagen. Extra kosten zijn voor uw rekening, als opdrachtgever.

5.5        Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de bestelling, conform artikel 5.1 van de leveringsvoorwaarden. Tevens is Haardhout.direct niet verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de pallet.

5.6        Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen, is hij verplicht Haardhout.direct schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Haardhout.direct de reeds gemaakte kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.

5.7        Bij een levering op de Waddeneilanden of in groene/milieuzones berekenen wij een toeslag voor het transport.

5.8        Annuleren kan alleen wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.

Artikel 6 - Klachten/retourzendingen

6.1        Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan Haardhout.direct binnen 30 dagen na levering gericht aan [email protected]

6.2        Zonder voorafgaande toestemming van Haardhout.direct mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3        Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen of retourneren van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

6.4        Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Haardhout.direct komen.

6.5.       Een vergoeding zal enkel door middel van een kortingscode worden uitgekeerd.

Artikel 7 - Stichting Webshop Keurmerk


7.1        Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk.

Voor vragen over onze leveringsvoorwaarden en/of vragen van algemene aard neem gerust contact met ons op via het emailadres [email protected].